– 700.000 nordmenn fortjener mer skryt

Over 700.000 nordmenn gir omsorg til syke og gamle i familien. De fortjener mer oppmerksomhet, mener weCare-gründer.

– Pårørende gjør en utrolig viktig innsats. Alle pårørende i Norge fortjener skryt og oppmerksomhet for den viktige rollen de spiller, sier gründer Silje Katrine Robinson i weCare Family.

Pårørende sin innsats i Norge utgjør over 100.000 årsverk. Til sammenligning har kommunene totalt 130.000 årsverk i omsorgssektoren. Familie og venner yter dermed nesten like mye som helsefagarbeidere og sykepleiere i kommunene.

I Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg slår helsemyndighetene fast at pårørende spiller en veldig viktig rolle, en rolle som bare vil bli viktigere fremover:

“Familieomsorgen er den usynlige omsorgen. Den registreres knapt i saksbehandling, statistikk eller utredninger om helse- og omsorgstjenestene. (…)

Nå er det tid for å løfte fram, synliggjøre og verdsette omsorgen fra familie, venner og naboer.”

LES MER: Mirjam Hosøy har åtte søsken og de samarbeider alle om å hjelpe moren Ingebjørg.

LES MER: Kristine Askvik ble weCare-gründer for å hjelpe mormor og familien sin. 

De fleste samarbeider med andre
Forskning viser at de aller fleste samarbeider med andre om å gi omsorg til de eldre i familien. Forskningsrapporten Formell og uformell omsorg fra NOVA (2014) viser også at de fleste som tar hovedansvar for omsorgen, er kvinner.

I tillegg til familie, får mange også hjelp fra venner, naboer eller frivillige besøksvenner.

– Vi håper flere vil se og anerkjenne den viktige jobben som pårørende gjør. Fremover vil de pårørende bare bli enda viktigere da vi vet at det vil bli press på omsorgstjenestene når eldrebølgen nærmer seg, sier Robinson.

Flere nyheter